aktualności > Sejm: Co z tzw. ustawą odorową?

Sejm: Co z tzw. ustawą odorową?

2017-02-22

Poseł Jan Mosiński pyta Ministra Środowiska, czy będzie uporządkowana kwestia uciążliwości zapachowej w miejscowościach, w których funkcjonują lub mają funkcjonować między innymi fermy drobiu, chlewnie, czy obory. Jest odpowiedź z Ministerstwa.

fot. archiwum

Zapytanie nr 2030

do ministra środowiska w sprawie tzw. ustawy odorowej

 

Warszawa, dnia 25 stycznia 2017 roku

 Szanowny Panie Ministrze,

 zwracam się do Pana w sprawie, która dotyczy wielu milionów Polaków żyjących na wsi i w małych miasteczkach, na terenie których funkcjonują lub mają funkcjonować między innymi fermy drobiu, chlewnie, czy obory. W takich miejscach bardzo często występują problemy związane z uciążliwością zapachową dla mieszkańców.

 Z doniesień medialnych oraz ogólnodostępnych informacji wiem, że Ministerstwo Środowiska do końca 2016 roku chciało uporządkować kwestię związaną z uciążliwymi zapachami w tzw. ustawie odorowej. W związku z tym bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedzi na poniższe pytania:

 Na jakim etapie są prace legislacyjne dotyczące tzw. ustawy odorowej?

  1. Jakich podmiotów gospodarczych będą dotyczyły zapisy ustawy?
  2. Czy powstał już tzw. kodeks dobrych praktyk, wprowadzenie którego zapowiadał Pan Wiceminister Paweł Sałek?
  3. Jeżeli taki kodeks już funkcjonuje, to jakie są jego główne założenia i jakich dotyczą podmiotów gospodarczych?
  4. Jak z ta kwestią radzą sobie inne państwa Unii Europejskiej?
  5. Jakie są założenia redukcji emisji odoru z ferm drobiu, norki amerykańskiej, chlewni, obór, czy innych podobnych podmiotów?
  6. Jakie założenia do ustawy z 2011 roku Ministerstwo Środowiska chciałoby włączyć w projekt obecnej tzw. ustawy odorowej?
  7. Kto określałby uciążliwość zapachową oraz jej poziom, a także na podstawie jakiej metody?
  8. Jakie kary miałyby być stosowane dla producentów, którzy przekraczaliby ramy przepisów?
  9. Czy w obecnej kadencji Sejmu przeprowadzane były konsultacje społeczne w tej kwestii?

 z poważaniem,

Jan Mosiński

 

Odpowiedzi udzielił Pan Paweł Sałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - odpowiedź do pobrania ze strony internetowej Sejmu (plik .pdf).