aktualności > Sejm: Oświadczenie dot. Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ

Sejm: Oświadczenie dot. Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ

2017-04-07

Oświadczenie poselskie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.

fot. videosejm.pl

 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od kilku lat mam zaszczyt uczestniczyć w Wiosennych Targach Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ, które odbywają się w Marszewie, w miejscowości bardzo ładnej, położonej niedaleko Pleszewa w Wielkopolsce.

    Organizatorem targów jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Z roku na rok targi wystawiennicze nabierają coraz większego rozmachu. Każdego roku obserwuję bowiem coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony wystawców, jak i odwiedzających. W tym roku widzimy jak na dłoni, że wzrasta stopa życiowa mieszkańców polskiej wsi. Po prostu czynimy to, czego przez lata rządów koalicja PO-PSL nie czyniła, doprowadzając do rosnących dysproporcji pomiędzy wsią a miastem, dysproporcji w dostępie do dóbr kulturalno-zdrowotno-społecznych. My te dysproporcje wyrównujemy.

    W czasie oficjalnego otwarcia targów zwróciłem uwagę na dwie istotne kwestie.

    Po pierwsze, program 500+, który jest programem wsparcia rządu pani premier Beaty Szydło, podkreślam: wsparciem rządu pani premier Beaty Szydło, a nie samorządu terytorialnego - korzysta z niego ponad 60% dzieci z polskich wsi i ośrodków gminno-wiejskich. Świadczy to o tym, że środki z tego programu zostały precyzyjnie zaadresowane. I po drugie, wzrasta sprzedaż produktów rolnych. Przypomnę, że w ostatnim czasie powstało 27 nowych rynków zbytu, informował o tym m.in. pan minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Podpisano wiele umów otwierających rynki zbytu m.in. w Chinach. Ten wzrost sprzedaży jest najwyższy od 1990 r.

    Drugą, bardziej skomplikowaną i złożoną sprawą są kwestie pracownicze. Dzięki wysiłkowi pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Marszewie targi te każdego roku nabierają coraz większego rozmachu. Niestety, kiedy wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego podlegały samorządom województwa, rządząca w sejmikach koalicja PO-PSL nie interesowała się niskimi wynagrodzeniami pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Kiedy pełniłem mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wielokrotnie podejmowałem starania, aby przeznaczyć środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników tychże ośrodków. Niestety, zawsze spotykałem się z taką samą odpowiedzią: nie ma na to pieniędzy.

    Podczas mojego spotkania z szefostwem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ˝Solidarność˝ w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, panami Januszem Michałowiczem i Janem Kałużnym, kwestia ta ponownie stała się przedmiotem rozmowy. Zadeklarowałem wówczas, że temat ten podejmę i w najbliższym czasie zwrócę się do pana ministra Krzysztofa Jurgiela z zapytaniem poselskim o ewentualne plany dotyczące wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego.

    Dlaczego poruszam tę kwestię? Szanowni państwo posłowie, po pierwsze, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego to wysokiej klasy specjaliści posiadający wyższe specjalistyczne wykształcenie, które pozwala na prowadzenie wysokiej jakości doradztwa rolniczego, a także doradztwa, jak wykorzystywać fundusze unijne. Niestety, zarabiają w granicach najniższego wynagrodzenia. Moim, i nie tylko moim, zamiarem jest, aby to, co zostało zaniedbane przez poprzedników, czyli koalicję PO-PSL, zostało naprawione. Na to zasługują pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego zarówno w moim okręgu wyborczym, kalisko-leszczyńskim, jak i w całej Polsce.

    Szanowni państwo, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, ale także członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ˝Solidarność˝, macie państwo, nie tylko we mnie, ambasadorów swoich spraw. Dziękuję bardzo.