aktualności > Sejm RP: Wystąpienie z dnia 10.05.2017

Sejm RP: Wystąpienie z dnia 10.05.2017

2017-05-10

Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

fot. videosejm.pl

źródło: www.videosejm.pl