O mnie

Jan Mosiński

Poseł na Sejm Jan Mosiński

Jan Mosiński (ur. 19.12.1956 r.) – działacz związkowy, polityk i samorządowiec, wykładowca akademicki.

Na początku 1989 roku współtworzył regionalne struktury „Solidarności” w Wielkopolsce Południowej. W kwietniu 1989 roku wspólnie z 48 osobami podpisał wniosek o ponowną rejestrację „Solidarności”. Od 1990 do 2015 roku był przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Komisji Krajowej. Jest aktualnie delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

W 2009 roku doktoryzował się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem trzech książek i kilkunastu artykułów z zakresu integracji europejskiej, rynków pracy UE, czy dialogu społecznego. Był prelegentem na kilku seminariach, w tym międzynarodowych. Jest także konsultantem w IDEE (Institute for Democracy in Eastern Europe) z siedzibą w Waszyngtonie. Uczestnik programu wsparcia opozycji kubańskiej – uczestnik kilku wyjazdów studyjnych na Kubę.

W Sejmie VIII kadencji pracował w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, w Podkomisji Stałej ds. Rynku Pracy (przewodniczący), w Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych, a także w Podkomisji Stałej ds.Umowy Handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP).  

25 maja 2017 roku został wybrany przez Sejm RP do Komisji ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Obecnie jest w randze Sekretarza Stanu przy Komisji Weryfikacyjnej.

 

Oficjalne profile:

- Sejm.pl

- Facebook

- Twitter