O mnie

Jan Mosiński

Poseł na Sejm Jan Mosiński

Jan Mosiński (ur. 19.12.1956 r.) – działacz związkowy, polityk i samorządowiec, wykładowca akademicki, od 2015 roku poseł na Sejm RP

Na początku 1989 roku współtworzył regionalne struktury „Solidarności” w Wielkopolsce Południowej. W kwietniu 1989 roku wspólnie z 48 osobami podpisał wniosek o ponowną rejestrację „Solidarności”. Od 1990 do 2015 roku był przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Komisji Krajowej. Jest aktualnie delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

W 2009 roku doktoryzował się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem trzech książek i kilkunastu artykułów z zakresu integracji europejskiej, rynków pracy UE, czy dialogu społecznego. Był prelegentem na kilku seminariach, w tym międzynarodowych. Jest także konsultantem w IDEE (Institute for Democracy in Eastern Europe) z siedzibą w Waszyngtonie. Uczestnik programu wsparcia opozycji kubańskiej – uczestnik kilku wyjazdów studyjnych na Kubę.

25 maja 2017 roku został wybrany przez Sejm RP do Komisji ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Obecnie jest w randze Sekretarza Stanu przy Komisji Weryfikacyjnej.

 

Oficjalne profile:

- Sejm.pl

- Facebook

- Twitter

- Instagram