aktualności > Oświadczenie ws. Leszna

Oświadczenie ws. Leszna

2018-07-05

W nawiązaniu do przekazów medialnych dotyczących nieuwzględnienia Leszna w zakresie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i wyrażeniu stanowiska przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, że Leszno nie jest częścią metropolii poznańskiej, kolejny raz pragnę podkreślić, że obecnie funkcjonujący dyfuzyjno-polaryzacyjny model przekazywania funduszy na rozwój regionu jest krzywdzący dla ośrodków spoza lidera województwa.

Jan Mosiński

W modelu tym to stolica województwa otrzymuje zdecydowaną większość, nawet 80%, funduszy na rozwój i ma być niczym lokomotywa ciągnąca pozostałe ośrodki miejskie. Od wielu lat, jeszcze jako radny Województwa Wielkopolskiego, uwidaczniałem jak bardzo jest to niesprawiedliwy podział, w którym to Poznań otrzymuje środki na rozwój kosztem innych ośrodków, takich jak Leszno. To powoduje, że zamiast sprawiedliwości, w odczuciu mieszkańców ośrodków położonych nie w bezpośredniej bliskości Poznania, rodzi się poczucie niesprawiedliwości. Podział środków finansowych to sprawa fundamentalna szczególnie dla tych regionów, które mają potencjał, ale przez brak funduszy – ich rozwój jest dławiony, a mieszkańcy pozbawieni szansy na sprawiedliwą i zdrową konkurencyjność.

Od wielu lat podkreślam, że tylko odejście od modelu dyfuzyjno-polaryzacyjnego w rozdzielaniu funduszy i zmiana na model zrównoważony przyniesie możliwość na sprawiedliwy rozwój nie tylko Leszna, ale także takich ośrodków miejskich jak Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, czy Ostrzeszów. Niestety, Pan Marszałek Marek Woźniak i Platforma Obywatelska z uporem twierdzą, że jedyną drogą na rozwój jest model dyfuzyjno-polaryzacyjny. Oczywiście korzysta na tym tylko i wyłącznie Poznań.

Jedynie polityczna zmiana w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego może spowodować odejście od tej szkodliwej dla innych niż Poznań ośrodków miejskich – strategii rozdzielania funduszy. Nie ma innej drogi po sprawiedliwy rozdział środków finansowych. Mówił o tym wielokrotnie prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan Jarosław Kaczyński – czas na zmianę nie tylko na poziomie krajowym, ale także wojewódzkim i wprowadzenie zrównoważonego rozwoju województw, a nie finansowanie rozwoju tylko miast metropolitalnych.

Doskonale rozumiem oburzenie mieszkańców i moje odczucia są podobne - mam głębokie poczucie, że jest to dyskryminacja mieszkańców południowej części Wielkopolski. Zrównoważony rozwój dałby możliwość dobrego skomunikowania Leszna z Poznaniem, co byłoby odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców. Należy także zadać pytanie, jakie to „względy techniczne” według Pana Marszałka spowodowały, że Jarocin objęła Poznańska Kolej Metropolitalna, a Leszno już nie? Pytań jest więcej i z pewnością padną w korespondencji do właściwych adresatów.


Dużo jednak zależy także od samych mieszkańców, którzy jesienią bieżącego roku będą mieli możliwość podsumowania politycznej działalności dotychczasowych samorządowców w Województwie Wielkopolskim.

Jan Mosiński,

poseł na Sejm RP

 

 

źródło: www.telewizjaleszno.pl 3.07.2018 r.